HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. in Perg

Kategorien: RM, RM I, RM III
Filter: 01 Recycling-Baustoff, 10 Qualitätsklassen, B-C, B-D, D, H-B, Ober, obere Tragschicht - gebunden (RVS 08.17.01), obere Tragschicht - ungebunden (RVS 08.15.01), RA, RA I, RA II, RA III, RA IV, RAB, RAB I, RAB II, RAB III, RAB IV, RB, RB I, RB II, RB III, RB IV, RB S, RG, RG I, RG II, RG III, RG IV, RM, RM I, RM II, RM III, RM IV, Schüttungen (RVS 08.03.01), U-A, U-B, U-E, U3, untere Tragschicht (RVS 08.15.01), Untergrundverbesserung / Stabilisierung (RVS 08.03.01)
RA RB RAB RM RG RZ RHZ RH RMH RS
RA I 0/32, U-A RB S 0/32, U1, U-A

RB I 0/63, U3, U-A

RB II 0/45, U6, U-A

RB III 0/63, U10, U-B

RB IV 0/32, U11, U-B *

RM S 0/32, U2, U-A

RM IV 0/32, U11, U-B *

RM IV 0/45, U11, U-B

RM IV 0/63, U11, U-B *

RG I 16/32, U3, U-A

RG III 0/45, U10, U-A

RG IV 0/63, U11, U-B

RMH III 0/63, U10, U-A

 

Adresse

Greiner Straße 63
4320, Perg, AT

Kontakt

Email: info@
Website: http://