HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. in Perg

Kategorien: RM, RM I, RM III
Filter: 01 Recycling-Baustoff, 10 Qualitätsklassen, B-C, B-D, D, H-B, Ober, obere Tragschicht - gebunden (RVS 08.17.01), obere Tragschicht - ungebunden (RVS 08.15.01), RA, RA I, RA II, RA III, RA IV, RAB, RAB I, RAB II, RAB III, RAB IV, RB, RB I, RB II, RB III, RB IV, RB S, RG, RG I, RG II, RG III, RG IV, RM, RM I, RM II, RM III, RM IV, Schüttungen (RVS 08.03.01), U-A, U-B, U-E, U3, untere Tragschicht (RVS 08.15.01), Untergrundverbesserung / Stabilisierung (RVS 08.03.01)
RA RB RAB RM RG RZ RHZ RH RMH RS
RA I 0/32, U-A RB S 0/32, U1, U-A

RB I 0/63, U3, U-A

RB II 0/45, U6, U-A

RB III 0/63, U10, U-B

RB IV 0/32, U11, U-B *

RM S 0/32, U2, U-A

RM IV 0/32, U11, U-B *

RM IV 0/45, U11, U-B

RM IV 0/63, U11, U-B *

RG I 16/32, U3, U-A

RG III 0/45, U10, U-A

RG IV 0/63, U11, U-B

RMH III 0/63, U10, U-A

 

Adresse

Greiner Straße 63
4320, Perg, AT

Kontakt

Email: info@
Website: http://

BERNEGGER GmbH in Molln

Kategorien: ab C 12/15 bzw. C 8/10 über XC1 Ö, Beton, EN 12620, EN 13108, gebunden, Leichtbeton, Mauer-, Hohlblocksteine, obere Tragschicht, RM, RM I
Filter: RA I, RB II, RM II, U-A
Firma Betriebsstätte Recycling-Baustoff:
RA RB RAB RM RG
BERNEGGER GmbH
Gradau 15
4591 Molln
Dietach RA I 0/22, U-A

RB II 0/63, U7, U-A

RB III 16/45, U9, U-A

RM II 0/63, U6, U-A

 

 

Adresse

Gradau 15
4591, Molln, Dietach, AT

Kontakt

Email: info@
Website: http://