BERNEGGER GmbH in Molln

Kategorien: ab C 12/15 bzw. C 8/10 über XC1 Ö, Beton, EN 12620, EN 13108, gebunden, Leichtbeton, Mauer-, Hohlblocksteine, obere Tragschicht, RM, RM I
Filter: RA I, RB II, RM II, U-A
Firma Betriebsstätte Recycling-Baustoff:
RA RB RAB RM RG
BERNEGGER GmbH
Gradau 15
4591 Molln
Dietach RA I 0/22, U-A

RB II 0/63, U7, U-A

RB III 16/45, U9, U-A

RM II 0/63, U6, U-A

 

 

Adresse

Gradau 15
4591, Molln, Dietach, AT

Kontakt

Email: info@
Website: http://